(Familie) opstellingen

Welk thema of welke vraag heb jij?

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING?

Familieopstelling is een methode die snel en zonder veel woorden laat zien wat de onbewuste oorzaak achter ons gedrag is. Deelnemen aan een familieopstelling helpt om de tot nu toe verborgen verbanden te zien in een groter geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn, kunnen we namelijk nieuwe mogelijkheden vinden om onszelf los te maken van patronen die ons niet meer dienen. Door dit inzicht kunnen we onder andere blokkades in ons familiesysteem oplossen, die van invloed zijn op verschillende aspecten van ons leven. Denk daarbij aan relaties, financiën, carrière, gezondheid en persoonlijk vlak.

Bij opstellingen kijken we zonder oordeel naar wat er zichtbaar wordt en zonder dat het één beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt als prettig en bevrijdend ervaren.

HOE WERKT EEN FAMILIEOPSTELLING?

Een familieopstelling vindt plaats in groepsverband, onder leiding van een mij als professionele opsteller. Er is een vraagsteller, die brengt als deelnemer een vraag of thema in, over iets wat nu in het heden bij hem speelt. En er zijn andere personen aanwezigen die meedoen als stand-in, we noemen dat representanten.

Ik en de vraagsteller bespreken in het kort de vraag en bepalen wat en wie er opgesteld worden. Daarna kiest de vraagsteller uit de groep aanwezigen, enkele representanten die staan voor jouzelf, jouw familie of voor het thema. Deze representanten vertegenwoordigen bijvoorbeeld je vader, moeder, opa of oma, maar kunnen ook staan voor je manager, het bedrijf of de last die je draagt.

Ik zal de representanten vragen hun plek in de ruimte (het veld) in te nemen. Zo maak je met deze representanten een zogenaamde ruimtelijke opstelling. Als vraagsteller zet je jouw innerlijke beeld neer waar je vervolgens van een afstand naar kunt kijken. Representanten geven weer wat zij op die plek ervaren. Je maakt in principe een levende foto van jouw innerlijk beeld. Hierdoor worden onbewuste verbanden en patronen zichtbaar.

Ik vraag de representanten wat zij ervaren op die plek en of er een bepaalde beweging nodig is. Als vragensteller kijk je van een afstand naar dat wat er gebeurt in dit de alwetende veld. De bron waar wij ons mee verbinden. Door de bewegingen die plaatsvinden ontstaat er een ander perspectief en kan er erkenning en heling op zielsniveau plaatsvinden, wat doorwerkt in het gedrag van alledag.

Voor representanten is het ook erg interessant om mee te doen aan een opstelling. Je bent niet alleen representant van de vraagsteller, je zult ook eigen vraagstukken onderzoeken en mogelijk oplossen tijdens de opstelling.

Het bijzondere van een opstelling is dat je representant vaak denkt iets te doen voor de vraagsteller. En uiteindelijk komt het precies overeen met je eigen onbewuste patroon of vraagstuk.

BIJDRAGE

Ik organiseer opstellingenavonden (1 dagdeel, van 19-22.30 uur) of een hele opstellingendag (2 dagdelen, van 10-17 uur). Per dagdeel kunnen 2 vraagstellers aan bod komen en 4 tot maximaal 6 representanten.

Bijdragen per dagdeel is voor een vraagsteller 67 euro en voor een representant 17 euro. Dit is inclusief koffie/thee & wat lekkers.

Bij een hele dag opstellingenwerk is het inclusief een lekkere lunch. Heb je hier interesse in, neem contact met me op om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Opstellingenavonden
Elke 3e woensdag van de maand. Je kunt je opgeven als vraagsteller of als representant. Als je een een vraag/thema wilt inbrengen dan neem ik vantevoren even contact met je op. Zie de agenda pagina voor data, meer informatie en de aanmeldingslink.

Zie ik je dan?
Of neem contact met me op via het contactformulier onderaan deze pagina, bel of stuur me een appje.

“Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van (een gedeelte van) het familiesysteem. Denk daarbij aan het gezin van herkomst, voorouders, maar ook anderen die invloed hebben gehad op jouw familie zoals partners, daders of een oorlog. Deelnemen aan een familieopstelling geeft een andere kijk op de oorzaken van bepaalde emoties of gedrag. Het maakt het onzichtbare zichtbaar”.

Neem hier contact met me op 

Pearl Lightning | Nieuwe Streek 66 | Kolhorn | 06 53750909 | KvK 90060423 | nicole@pearllightning.nl

heb je een vraag?